VELKOMMEN TIL TEIGEN POTET


Teigen er eit småbruk på 25 dekar og vart eige bruk på 1820-talet. Garden ligg i Skjåk kommune, øverst i Ottadalen – kjent som dei mest nedbørfattige bygdene i landet. I starten var garden enda mindre, men så skjedde det at kona på garden miste eit barn ved fødselen. På nabogarden skjedde det omvendte: kona døde og det nyfødte barn hennar måtte ha morsmjølk. Kona i Teigen som hadde mista barnet sitt, tok da over og amma opp barnet på nabogarden. Som takk for dette, fekk og eit ekstra jordstykke som vart kalla ”Bryst-Teigen”. Derfor heiter garden ”Teigen med Bryst-Teigen” i gamle papir.

Fram til først på 1950-talet var gjekk garden frå elva og opp til skogen, altså nesten 1 kilometer lang – og i gjennomsnitt berre 25 meter brei! Etter jordskifte vart garden berre halve delen så lang og dobbelt så brei. Etter dette vart heile garden liggande høgre oppe, frå riksvegen og opp til skoggrensa. Dette var heldig for dyring av mandelpotet. Heile garden ligg mellom 400 og 500 meter over havet og er veleigna for denne produksjonen.

Det var allsidig gardsdrift med hest, ku, sau og gris fram til først på 1960-talet. Etter den tida har det vore planteproduksjon, bygg og potet.